Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

навчальний курс (2 години):

Словесні методи на уроках музичного мистецтва та
інтегрованого курсу «Мистецтво»

автор: Аристова Людмила Сергіївна


Напрям:

музичне мистецтво та початкова школа

Огляд:

Метод навчання є одним із найважливіших елементів освітнього процесу, який сприяє оволодінню учнями змістом навчального предмету «Музичне мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», управлінню їх навчальної діяльності тощо. Реалізація змістових ліній на уроці потребує від педагогів мистецтва перегляду методів, добору найефективніших, що відповідають віку дітей і особливостям вивчення мистецтва.

Словесні методи навчання – джерелом знань є усне або друковане слово. До них належать: розповідь, пояснення, бесіда, обговорення, вербалізація змісту художніх творів, робота з підручником. Впровадження словесних методів на уроках мистецького спрямування сприяє формуванню в учнів таких компетентностей: інформаційно-пізнавальної, інформаційно- комунікаційної, креативної, художньо-комунікативної, загальнокультурної, комунікативної, соціальної. Словесні методи займають лідерську позицію в системі методів навчання, тому що, вони дозволяють у короткий (стислий) строк передати великий за обсягом інформаційний матеріал, поставити проблеми, вказати шлях їх рішення, зробити висновки.

Завдання:

• ознайомлення з сучасними підходами до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»/ музичне мистецтво;

• оволодіння знаннями, уміннями і навичками, методами і прийомами, спрямованими на формування у учнів інформаційно-пізнавальної, інформаційно-комунікаційної, креативної, художньо-комунікативної, загальнокультурної, комунікативної, соціальної компетентностей;

• розгляд методичних прийомів роботи з підручником, які допомагають більш ефективно побудувати освітній процес на уроці;

• репрезентація прикладів практичних прийомів («Баскетметод. Мистецький лабіринт», «Семантична карта», «Спрямоване читання», «Читання з маркуванням тексту» тощо);

• розвиток методичної компетентності у вчителів мистецьких дисциплін, уміння конструювати педагогічні ситуації та знаходити способи їхнього розв’язання.

Вартість курсу: 60 грн.
Зареєструватись
та сплатити
Освітня
програма
Питання
до автора
Реєстр
сертифікатів
Залишились питання? Напишіть нам:

certificate.osvita@gmail.com

 

Flag Counter