Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

навчальний курс (2 години):

Реалізація наскрізних ліній ключових
компетентностей в навчанні математики

автор: Васильєва Дарина Володимирівна


Напрям:

Логіка, математика

Огляд:

Сучасний учитель має бути не лише одним з джерел знань, а й менеджером освітнього процесу. Він повинен навчити учня здобувати знання, застосовувати їх на практиці, а також працювати над тим, що визначені у державному стандарті освітні компетентності стали надбанням кожного учня, основою для формування його особистісних переконань.

У кожного вчителя математики, науково-педагогічного працівника математичної галузі є можливість реалізувати наскрізні лінії ключових компетентностей під час навчання математики учнів 5 – 9 класів. Це допоможе інтегрувати знання з різних предметів та сприятиме самостійному розв’язуванню задач учнями для набуття досвіду застосування математичних знань на практиці і перенесення їх в нові ситуації.

Уміння:

1. Розв’язувати різні види аксіологічних задач.

2. Обирати ефективні стратегії навчання щодо реалізації соціально значимих наскрізних змістових ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

3. Розвинути професійні компетентності: професійно-педагогічні, соціально-громадянські, загальнокультурні, мовно-комунікативні, психологічно-фасилітативні, підприємницькі та інформаційно-цифрові.

4. Практичні поради та конкретні приклади.

Навички:

1. Створювати завдання певної тематики, які б відповідали тій чи іншій із наскрізних ліній.

2. Планувати навчальний процес таким чином, щоб його пронизували «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

Вартість курсу: 60 грн.
Зареєструватись
та сплатити
Освітня
програма
Питання
до автора
Реєстр
сертифікатів
Залишились питання? Напишіть нам:

certificate.osvita@gmail.com

 

Flag Counter