Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

ВИКОНАЙТЕ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ОНЛАЙН
«Українська мова. 5 клас»

Сторінка
підручника

Опис та посилання

41

Повторення вивченого в попередніх класах

83

Лексикологія

103

Будова слова. Орфографія

113

Фонетика. Звуки голосні та приголосні

128

Звуки і букви. Склад. Наголос. Перенос слів з рядка в рядок

147

Сумнівні ненаголошені голосні. Уподібнення. Спрощення

166

Чергування голосних і приголосних звуків

174

Чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності).Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-)

199

Знак м’якшення. Апостроф. Подвоєні літери

223

Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення

240

Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова

250

Синтаксис. Складне речення

255

Пряма мова. Діалог

 

Flag Counter